Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Budowy

Dróg i Mostów

Co Nas wyróżnia?

Dbamy o środowisko

Działamy na rzecz ochrony środowiska stosując w naszej działalności recycling materiałów pochodzących z rozbiórki dróg i konstrukcji betonowych, które po przetworzeniu zostają ponownie wbudowane.

Posiadamy własne laboratorium

Nad prawidłowym wykonaniem robót drogowych czuwa nasze laboratorium wykonujące badania w zakresie robót ziemnych, bitumicznych i betonowych

Tworzymy zgrany zespół

Zatrudniamy na stałe ponad 100 pracowników, w sezonie liczba ta znacznie się zwiększa. Nasze jednostki wykonawcze znajdują się w Kozłowie i Grudziądzu. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie budowy i remontów dróg.

Podstawowa działalność

 Projektowanie, nadzorowanie, ocena stanu technicznego dróg i mostów

Usługi remontowe maszyn budowlanych i drogowych

Budowa i modernizacja dróg, ulic i mostów

Produkcja i sprzedaż emulsji asfaltowych

Produkcja i sprzedaż mas bitumicznych

Produkcja i sprzedaż betonów

Remonty cząstkowe nawierzchni

 Usługi sprzętowe i transportowe

Zimowe utrzymanie dróg

Produkcja

Produkujemy betony, kationowe emulsje asfaltowe oraz beton asfaltowy na gorąco na wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Usługi

Szeroka gama sprzętu budowlanego oraz transportowego wraz z wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, pozwala nam na realizację wszelkich zadań drogowych zarówno na potrzeby własne jak i naszych klientów. Oferujemy usługi w zakresie prac ziemnych, prac drogowych i transportu.

Skontaktuj się z Nami

DANE FIRMY:

NIP 559-17-00-297
REGON 092359927

KONTO BANKOWE:
PKO BP SA
33 1020 5011 0000 9302 0237 2662

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ:

Kozłowo 8A
86-105 Świecie

DANE KONTAKTOWE:

tel. +48 781 771 700
e-mail: sekretariat@pbdim.pl