Przejdź do treści

Ewelina Jabłońska

Dział finansowo-kadrowy

781 771 707
e.jablonska@pbdim.pl

Paweł Siadak

Dział TECHNICZNY

781 771 736
p.siadak@pbdim.pl

Sławomir Nowicki

Laboratorium Drogowe

781 771 728
s.nowicki@pbdim.pl

Tomasz Hołody

Kierownictwo Robót Drogowych I

781 771 739
t.holody@pbdim.pl

Mateusz Fiedurek

Kierownictwo Robót Drogowych II

781 771 744
m.fiedurek@pbdim.pl

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Kozłowo 8A
86-105 Świecie

tel. +48 781 771 700
e-mail: sekretariat@pbdim.pl

NIP 559-17-00-297
REGON 092359927

KONTO BANKOWE:
PKO BP SA
33 1020 5011 0000 9302 0237 2662