Przejdź do treści

Produkcja MMA

Kationowe emulsje asfaltowe

Produkcja MMA

Beton asfaltowy na gorąco na wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
– na warstwę podbudowy bitumicznej,
– na warstwę wyrównawczą,
– na warstwę wiążącą,
– na warstwę ścieralną,
– na warstwę ścieralną SMA.

Kationowe emulsje asfaltowe

Odbiór własny z Zakładu Produkcji Pomocniczej w Kozłowie (Kozłowo 8A, 86-105 Świecie)
Istnieje również możliwość dowozu emulsji do wskazanej przez Państwa lokalizacji za dodatkową opłatą.

ZALECANE ZASTOSOWANIE KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH:
C60B3 ZM – Do złączania warstw asfaltowych wykonanych z asfaltów niemodyfikowanych
C65B3 PU/RC – Do powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych dróg obciążonych ruchem KR1-KR4
C69B3 PU – Do powierzchniowych utrwaleń dróg obciążonych ruchem KR1-KR4
C69BP3 PU – Do powierzchniowych utrwaleń dróg obciążonych ruchem KR1-KR6
C60B5 ZM – Do złączania wszystkich rodzajów warstw
C60B5 R – Do recyklingu dróg obciążonych ruchem KR1-KR6

Betony

Oferujemy szeroką gamę mieszanek mineralno-cementowych.
Obecnie nasz asortyment obejmuje:

NazwaKlasa / Wytrzymałość na ściskanieZastosowanie
BetonB7,5Podbudowy
 BetonB10 (C 8/10)*Podbudowy, ławy pod krawężnik
 BetonB15 (C 12/15)*Ławy pod krawężnik, płyty fundamentowe, ławy fundamentowe, umocnienie ścieków
 BetonB20 (C 16/20)*Ławy fundamentowe, podbudowy,
 BetonB25 (C 20/25)*Ścianki i skrzydełka przepustów, mury oporowe
Chudy betonRm=(od 6 do 9)MPaPodbudowy
Grunt stabilizowany cementemRm= 1,5 MPaDolna warstwa ulepszonego podłoża gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji na podłożu z gruntów wrażliwych na działanie mrozu i wody, podbudowa chodników i ścieżek rowerowych
 Grunt stabilizowany cementemRm= 2,5 MPaGórna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego przy ruchu KR 5 i 6 lub górna część warstwy ulepszenia słabego podłoża z gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych, podbudowa chodników i ścieżek rowerowych
 Grunt stabilizowany cementemRm= 5,0 MPaPodbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem KR1 lub podbudowa pomocnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR od 2 do 6
Podsypka cementowo- piaskowa Podsypka pod krawężnik, obrzeże chodnikowe, kostkę brukową (betonową, kamienną)
* – nazwa wg normy PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.