Przejdź do treści

Poznaj nasze usługi

Szeroka gama sprzętu budowlanego oraz transportowego wraz z wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, pozwala nam na realizację wszelkich zadań drogowych zarówno na potrzeby własne jak i naszych klientów.

Nowoczesne wyposażenie laboratorium i kompetentny personel, zapewniają wysoką jakość zarówno produkowanych przez naszą firmę wyrobów jak i wykonywanych robót drogowo – mostowych. W laboratorium opracowywane są również recepty mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów, gruntu stabilizowanego cementem oraz emulsji. Spółka świadczy usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

Prace ziemne

Prace drogowe

Transport