Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu powstało w wyniku
przekształceń dokonywanych w polskim drogownictwie.

Ostateczny kształt otrzymało w 1999 roku po przekształceniu w spółkę pracowniczą z kapitałem zakładowym 940 000. Większość udziałów Spółki posiadają jej pracownicy. Dzięki ciągłym inwestycjom (2007 zakup nowej wytwórni mas bitumicznych, 2010 uruchomienie bazy w Grudziądzu, 2015 przeniesienie wytwórni emulsji asfaltowych do Kozłowa), udoskonalaniu produkcji oraz dostosowywaniu do ciągle zmieniających się warunków, mamy mocną pozycję na lokalnym rynku.